LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 37
Na podstawie informacji przedstawionych w Instrukcji obróbki skrawaniem, wartość posuwu dla Operacji 1 wynosi
A.
B.
C.
D.