LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 37
Jaką maksymalną siłą F, można obciążyć połączenie, jeżeli średnica trzonu nita wynosi 8 mm, a wytrzymałość materiału nita na ścinanie kt = 80 MPa?
A.
B.
C.
D.