LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 23
Wał obciążony siłami F1=100 N, F2=200 N, o rozstawie kół l = 0,5 m oraz średnicach kół: d1= 0,2 m, d2= 0,1 m, w sposób przedstawiony na rysunku, skręcany jest momentem o wartości
A.
B.
C.
D.