LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
Na przedstawionym rysunku, tolerancja położenia będzie poprawnie określona, jeżeli w ramce tolerancji poprzedzającej wartość 0,4, wstawiony będzie znak graficzny oznaczony literą
A.
B.
C.
D.