LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 4
Powierzchnia tulei oznaczona na rysunku numerem 1, w celu zachowania chropowatości z poprzedniej operacji powinna mieć wstawiony znak chropowatości oznaczony literą
A.
B.
C.
D.