LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 26
Technologiczną kolejność operacji ramowego procesu obróbki wałka bez obróbki cieplnej, powinna być następująca:
A.
B.
C.
D.