LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 13
W celu uzyskania określonej tolerancji wymiaru montażowego poprzez dodanie do konstrukcji dodatkowej części, należy wykonać montaż

A.
B.
C.
D.