LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 31
Do wykonania rowka wpustowego w jednym kole zębatym jak na rysunku, należy zastosować
A.
B.
C.
D.