LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 36
Toczenie powierzchni stożkowej przedmiotu przedstawionego na rysunku w warunkach produkcji jednostkowej należy wykonać
A.
B.
C.
D.