LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 28
W warunkach produkcji seryjnej, materiałem wyjściowym do wykonania koła zębatego przedstawionego na rysunku jest
A.
B.
C.
D.