LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
W warunkach produkcji jednostkowej, koło pasowe o średnicy zewnętrznej 500 mm, ze względu na postać materiału, należy wykonać z

A.
B.
C.
D.