LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 16
Panewki łożyska ślizgowego wału, który pracuje w podwyższonych temperaturach, należy wykonać z

A.
B.
C.
D.