LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 26
W celu zmiany struktury gruboziarnistej na drobnoziarnistą, części stalowe należy poddawać

A.
B.
C.
D.