LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 31
W celu uzyskania bardzo twardej powierzchni wyrobu bez narażenia na odkształcenia, należy zastosować

A.
B.
C.
D.