LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 39
Narzędzie skrawające oznaczone na rysunku literą d, to rozwiertak
A.
B.
C.
D.