LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 22
Do nacięcia rowka wpustowego zgodnie z rysunkiem, należy zastosować narzędzie oznaczone literą
A.
B.
C.
D.