LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 23
Zestaw narzędzi, który zapewni wykonanie dokładnego otworu zgodnie z przedstawionym rysunkiem, składa się z
A.
B.
C.
D.