LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 19
Do zabezpieczenia prowadnic strugarki poprzecznej przed korozją podczas jej użytkowania należy zastosować

A.
B.
C.
D.