LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 9
Do zabezpieczenia korpusu tokarki przed korozją, należy użyć

A.
B.
C.
D.