LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 3
Produkcję 200 szt. wyrobów w ciągu roku, o znacznej masie, można zaliczyć do produkcji

A.
B.
C.
D.