LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 17
Produkcja charakteryzująca się występowaniem w znacznym stopniu operacji obróbki ręcznej bez stosowania narzędzi specjalnych oraz użytkowaniem maszyn uniwersalnych, to produkcja

A.
B.
C.
D.