LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Do pomiaru grubości zęba koła zębatego na średnicy podziałowej należy zastosować

A.
B.
C.
D.