LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 39
W warunkach produkcji seryjnej do kontroli otworu o średnicy Ø20H7, należy zastosować

A.
B.
C.
D.