LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 26
Na rysunku przedstawiono rzut budynku o układzie ścian nośnych
A.
B.
C.
D.