LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 38
Jaką płytę zastosowano do wykonania przedstawionego na rysunku stropu?
A.
B.
C.
D.