LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 26
Wskaż lico muru, w którym zastosowano wiązanie wozówkowe.
A.
B.
C.
D.