LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 31
Której informacji nie umieszcza się na tablicy informacyjnej budowy?

A.
B.
C.
D.