LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 3
Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem

A.
B.
C.
D.