LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 4
Jaki układ dróg w obrębie placu budowy przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.