LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 8
Jednostką ładunkową umożliwiającą mechanizację przeładunku oraz składowanie materiałów budowlanych jest

A.
B.
C.
D.