LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 3
Na rysunku przedstawiono ramę rusztowania
A.
B.
C.
D.