LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 37
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dziennika budowy jest

A.
B.
C.
D.