LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 23
Obciążenie konstrukcji budowlanej ściankami działowymi przyjmowane jest jako obciążenie

A.
B.
C.
D.