LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Prawidłowo rozwijające się dziecko zaczyna chodzić około

A.
B.
C.
D.