LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Mierzenie ciśnienia tętniczego krwi to pozyskiwanie danych o pacjencie metodą

A.
B.
C.
D.