LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
U chorego z nietrzymaniem moczu, opiekun w pierwszej kolejności powinien zadbać o zaspokojenie potrzeby

A.
B.
C.
D.