LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Chora z cukrzycą, po zmierzeniu poziomu cukru we krwi otrzymała wynik 50 mg/dl. Otrzymany wynik wskazuje, że jest to

A.
B.
C.
D.