LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Zmieniając bieliznę osobistą pacjentowi długotrwale unieruchomionemu w łóżku, opiekun medyczny zapobiega wystąpieniu u niego powikłań, takich jak:

A.
B.
C.
D.