LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Przy zmianie bielizny pościelowej u chorego z urazem kręgosłupa, opiekun nie powinien

A.
B.
C.
D.