LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Przeciwwskazaniem do oklepywania pleców jest

A.
B.
C.
D.