LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 29
Pacjentka w pierwszych tygodniach po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego powinna siadać

A.
B.
C.
D.