LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
W jaki sposób należy ułożyć palce ręki porażonej u chorego po udarze mózgu?

A.
B.
C.
D.