LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Po zdjęciu okładu ciepłego, warstwę suchą należy pozostawić na

A.
B.
C.
D.