LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
W sytuacji, gdy opiekun zauważy, że pacjent nie przestrzega diety cukrzycowej, powinien

A.
B.
C.
D.