LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
Podczas wykonywania toalety całego ciała, wodę należy zmienić zawsze przed myciem

A.
B.
C.
D.