LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
U pacjentki z założonym cewnikiem Foleya opiekun kontroluje dobową ilość oddawanego moczu. Która z wartości wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie nerek?

A.
B.
C.
D.