LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 14
Do mycia pośladków przy zmianie pieluchomajtek, opiekun powinien użyć mydła o pH

A.
B.
C.
D.