LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 3
Ograniczenie spożywania warzyw i owoców przez osobę starszą może być przyczyną

A.
B.
C.
D.