LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
W celu zabezpieczenia chorego leżącego przed nieprawidłowym ułożeniem stawów, należy zastosować pozycję

A.
B.
C.
D.