LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Przy obracaniu ciężko chorego na bok, opiekun powinien podłożyć ręce pod

A.
B.
C.
D.